GINOP-6.2.3-17-2017

A GINOP 6.2.3-17-2017-00001 projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési intézményrendszerét átfogó fejlesztésben intézményünk 2017 szeptembere óta vesz részt. A program ars poeticája a szakirányú végzettség megszerzésének elősegítésére és a lemorzsolódás visszaszorítására irányul. Kezdő lépésként a kollégium kompetencia fejlesztő foglalkozásokat indított – informatika, matematika és sport témában – a tanulószobák fejlesztésével párhuzamosan. A projekt több lépéses folyamatban az intézményünk teljes vertikumára kiterjedt.

  • Keretében a K épület tetőtere teljes egészében felújításra kerül: fejlesztő szoba, informatika szoba, rekreációs terem kerül kialakításra, és a szépészeti tanműhely a tanárival együtt újul fel.
  • Eszközbeszerzések indultak az informatika és a rekreációs terem felszerelésére.
  • Táncsics egészségnapokat szervezünk, amelyen belül több interaktív sport, élettani, egészségmegőrzési program kerül lebonyolításra.
  • Kulcskompetencia fejlesztő foglalkozásokat tart havi rendszerességgel a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület.
  • Az intézményi alapdokumentumokat (pedagógiai program, SZMSZ) fejlesztettük, amelyek eredményeként új terveket dolgoztunk ki (Alapkészség-fejlesztési tagintézményi terv, Komplex pedagógiai fejlesztési tagintézményi terv, Második esély tagintézményi terv, Pályaorientációs életpálya terv).
  • Bemeneti-, attitűd- és online felmérések formájában mérjük diákjaink és tanáraink szintjét, képességeit.
  • Pályaorientációs kiadványt készítünk az iskolamarketing támogatására.
  • Továbbképzéseket biztosítunk tanár kollégáink számára „Pályaorientáció támogatása az iskolában” és „Bevezetés az alkotópedagógiai módszertanba” témakörökben.
  • 2019/20-as tanév folyamán új intézményi projekteket indítottunk „Korai jelzőrendszer kialakítása és működtetése” és „Tudásmegosztás” témájában.

Készítette: Ladányi Tamás és Krausz Attila koordinátorok

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a következő számokon lehet: 06-88-420-267 / 113-as mellék és 06-88-420-267 / 121-es mellék

Dokumentumok