Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanulói jogviszony igazolásáról a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről az alábbiak szerint rendelkezik: 56/A. §

  • (1) A tankötelezettség időtartama alatt, annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, a tanulói jogviszony igazolása – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a szülőtől, a törvényes képviselőtől, a tanulótól nem kérhető.
  • (2) Az (1) bekezdésben foglalt tanévet követő évtől a tanulói jogviszony – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – érvényes diákigazolvánnyal igazolható.
  • (3) Ha az (1) vagy (2) bekezdésben foglalt időtartam alatt a tanulói jogviszony fennállása tekintetében a bíróság vagy közigazgatási hatóság eljárásában kétség merül fel, a bíróság vagy a hatóság megkeresheti a tanulói jogviszony igazolása céljából a szakképzési államigazgatási szervet.

Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztató levelünket az E-Krétán megkapták szeptember elején.

Előző Következő