Tisztelt Szülők! Kedves jelentkező Diákok!

Itt találják az ideiglenes felvételi rangsorokat a két iskolatípusra vonatkozóan. (A rangsorok oktatási azonosító/jelige szerint rendezettek.)

A rangsorolás során kétféle döntés születhet: vagy sorszámot kap a tanuló, vagy elutasítást. A sorszám kifejezi a középfokú iskola felvételi szándékát, és egyben a sorszámmal az adott tanulmányi területen rangsorolja is a tanulót az iskola. Az elutasítással azt fejezi ki az igazgató, hogy a felvételre jelentkező nem teljesítette a felvétel iskolai követelményeit, és még abban az esetben sem kívánja felvenni, amennyiben a felvehető tanulói létszámot nem sikerül betöltenie. Az intézmény igazgatója tehát saját hatáskörben dönt a jelentkezők felvételéről [Nkt. 50. § (1), Szkt. 54. § (1)]. A jogszabályban rögzített jogkörét a középfokú iskola igazgatója a felvételi jegyzéken feltüntetett tanulói rangsor összeállításával gyakorolja. A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig (2024. március 22.) a honlapján nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzék a jelentkező azonosító adata – oktatási azonosító szám vagy jelige – mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Ez a jegyzék azonban még nem a végleges felvételi eredményt tükrözi, ezt valamennyi intézmény a saját adatbázisában készíti el.

Előző Következő