Iskolánk

Iskolánk rövid bemutatása

„A Táncsics az életre készít.” (beiskolázási jelmondatunk)

A Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma jogelődje 1883-ban kezdte meg az akkor még iparostanoncok oktatását Veszprémben a régi Városháza emeletén. Azonban hamar kinőtte az épületet, így 1912-től egy új épületben (a későbbi Zeneiskola épületében) működött tovább. Iskolánk 1955. február 06-tól viseli a Táncsics Mihály nevet. A tanulók létszáma folyamatosan gyarapodott, a fiókiskolákkal együtt hamarosan elérte az 1400 főt. A létszámbővülés ismét felvetette a bővítés szükségességét. 1960-1961 között a Jutasi úton (mai helyén) épült meg az ún. építős iskola 4 tanteremmel és egy 100 fős kollégiummal (ez a jelenlegi „A” épület).

1968-ban az Óvári Ferenc utcai épületünket elcseréltük az Ének-Zenei Általános Iskola Eötvös utcai épületével (ez a jelenlegi „B” épület), így az intézmény minden szakmáját egy helyen oktathatták tovább. Az utóbbi két évtized alatt is nagyméretű fejlesztések sora valósult meg. Az iskola régi sportpályáján felépült a tornacsarnok, megtörtént a főépületek homlokzati szigetelése, az „A” épületre alacsony hajlásszögű tető került, a külső nyílászárókat műanyagra cseréltük, az „A” épület folyosóinak modernizálása a mai napig folyamatban van. Ezek mind a tanulók munkájának bevonásával készültek.

Iskolánk intézményegységei között szerepel: a Tanműhely és a Kollégium. A tanműhelyi telephelyünk a főépületektől kb. 4 km távolságban a város szélén, a Házgyári úton található. Helyi járatos autóbusszal jól megközelíthető. Itt folyik a szakközépiskolai osztályok kilencedik és a szakgimnáziumi osztályok kilencedik – tizenharmadik osztályának gyakorlati képzése.

Az iskola Jutasi úti "A" épülete

A Kollégium az iskola „B” épültével összeépített épület. A közelsége miatt nagyon népszerű az ott lakó diákok számára, sokszor a férőhelyek száma kevésnek is bizonyul. 2017 szeptemberében indított sport szakgimnáziumi osztályokba az ország egész területéről jelentkeztek tanulók, ami szükségessé tette a kollégium hétvégi nyitvatartásit is. A kollégiumban az idei évben 62 tanulót tudtak elhelyezni, ami a férőhelyek 100 %-át jelenti.

Az iskola tanulói létszáma az 1990-es években közel 1600 fő volt. A tanulólétszám folyamatos csökkenését az elmúlt években sikerült megállítani, sőt a közeljövőben még növekedés is várható.

Iskolánk szakképzési arculata sokszínű. Az oktatott szakmacsoportok szakképesítésre lebontva:

  • egyéb szolgáltatások: fodrász, kozmetikus
  • elektrotechnika-elektronika: automatikai technikus, elektronikai technikus, villanyszerelő
  • építészet: ács, festő-mázoló-tapétázó, magasépítő technikus,
  • faipar: asztalos, faipari technikus
  • gépészet: hegesztő, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
  • oktatás: sportedző
  • rendészet, honvédelem és közszolgálat: közszolgálati ügykezelő

A szakközépiskolai képzésben a tanulók három év alatt szakmát szerezhetnek és két év ráépüléssel lehetőségük van érettségi bizonyítvány megszerzésére. A szakgimnáziumi első négy évfolyamán a tanulók érettségi bizonyítványt szerezhetnek, melynek része a szakmai érettségi vizsga. Ezek mellett még részszakképesítést megszerzése is nyitva áll a szakgimnazisták előtt.

Az egyéb szolgáltatás, az építészet, a faipar és az elektrotechnika-elektronika ágazatokban érettségi bizonyítványt szerzők a technikusképzésben folytathatják tanulmányaikat.

Intézményünk beiskolázási körzete elsősorban Veszprém város és Veszprém megye, de a sport szakgimnázium elindításával elmondható, hogy az egész ország területére kiterjed. Képzéseink jellegéből adódóan tanulólétszámunk csupán harmada lány.

A hozzánk jelentkező diákok képességei, neveltségi szintje, szociális helyzete nagyon különböző. Érdemjegyek tekintetében az elégtelentől a kitűnőig minden előfordul. Elmondható, hogy a szakgimnáziumi osztályokba jobb-, míg a szakközépiskolai osztályokba gyengébb képességű tanulók jelentkeznek. A szakközépiskolai tanulók nagyrészt szerényebb anyagi helyzetű családokból érkeznek hozzánk. Az ő segítésük kiemelt feladatunk mind a tanulás, mind a szocializáció terén.

Tantestületünket 60 fő pedagógus alkotja, melyből 29 fő közismereti tanár, 24 fő szakmai tárgyakat oktató tanár, és 7 fő kollégiumi nevelőtanár. A tantestület életkorát tekintve változatos. A pedagógusok legnagyobb része középkorú, de jelentős számmal vannak nyugdíj előtt álló kollégák. Nagyon ritka a pályakezdő tanár, különösen a szakmai tantárgyakat oktató pedagógusok között. A lefedetlen óraszámok egy–egy szakterületen nem adnak ki egy teljes állást, így a hiányt óraadó tanárok alkalmazásával oldjuk meg (a 2019/20. tanévben 17 fővel).

Iskolánkban hagyományosan figyelünk a közösségépítésre. Decemberben karácsonyi, júniusban pedagógus napi házi ünnepségen vesz részt alkalmazotti közösségünk, sőt még nyugdíjasaink is. Pedagógusnapi ünnepségünkön adjuk át a törzsgárda okleveleket, köszöntjük az új belépőket, búcsúztatjuk a nyugdíjba vonulókat. Az iskola igazgatójának munkáját három igazgatóhelyettes, egy tanműhelyvezető és egy kollégiumvezető segíti. Szakmai kérdésekben, döntésekben a tantestület tagjaiból kialakított kilenc munkaközösség is segítséget nyújt.

Iskolánk épületei, tantermei, kollégium szobái, vizesblokkjai folyamatosan újulnak meg, a fejlesztéseknek köszönhetően a kor színvonalának megfelelnek.

Iskolánkban fontos szerepe van a hagyományok ápolásának. A nemzeti ünnepek és az iskolai emléknapok mellett iskolánk névadójáról, Táncsics Mihályról a tanévenként megrendezett „Táncsics-napok” keretében emlékezünk meg. Ezen a napon osztályok közötti vetélkedő mellett tanulóink kulturális műsort adnak elő, ezzel a programmal kapcsolódunk az évenkénti Alma Mater városi rendezvénysorozatához. Az ehhez kapcsolódó rajz- és termékkiállításon mutathatják meg tanulóink elkészített remekeiket, melyekből a legjobbakat jutalmazzuk.

Az iskola "B" és "K" épülete a Kollégiummal

Iskolánk elmúlt 5 éves története minden szempontból egy igazi sikertörténet.

Az épített környezet fejlesztése rég nem látott sebességre kapcsolt: kollégiumi szobák felújítása (festés, ágyak, hűtők, tévék), közösségi tereket, tanulószobákat hoztunk létre, a helységekbe füstjelzőket, a folyosókra kamerákat telepítettünk, teljesen felújítottuk a kollégiumi vizesblokkokat, vezeték nélküli internet elérést biztosítunk. A közös munka, a támogatás és a fejlesztések nyomán a kollégium teljesen kihasznált lett, sőt várólista alakult ki, miközben jelentős minőségi javulást értünk el. Az első két év fegyelemsértései mára történelemé lettek.

A tanműhelyben villámvédelmi rendszer épült ki, tárolószín épült, folyamatosan bővül az eszközállomány.

A „B” épület auláját és I. emeleti termeit felújítottuk. Kiépült a vezetékes internet. Az „A” épület teljes villamoshálózata és világítás felújításra került. Az I. emelet kompletten megújult: új helyiségek, folyosói beülők, 70 db tanulói szekrény, festés, burkolás.

A jelenleg is folyó GINOP pályázat keretében megújult a „K” épület tetőtere: új helységek (infóterem, rekreációs terem, szépész műhely, tanári), új burkolat, új ablakok, fűtés, világítás, festés.

A hőszigetelés érdekében már csak egy-két félreeső helyen nem történt meg a régi nyílászárók cseréje. Régi probléma oldódik meg ezen írás keletkezésének idején: az éttermi épület tetejének víz- és hőszigetelésével.

A jövőre nézve bíztató, hogy az iskola építése és karbantartása folyamatos. Nálunk mindig épül, szépül, készül valami. Mindez szép, jó és szükséges is, de nem elég, mert Gárdonyi Gézától tudjuk, hogy „a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében”.

A jó hangulat, a szeretetteljes légkör, az, hogy jó táncsicsos diáknak ill. tanárnak lenni, nehezen mérhető.

Ami mérhető (a féléves és tanévi beszámolók bemutatják), az országos és nemzetközi versenyeredmények, javuló tanulmányi átlagok; egyre színvonalasabb iskolai rendezvények, egyre minőségibb beiskolázás (egyre jobb eredménnyel érkező tanulók), 2 éve nem volt fegyelmi tárgyalás; csökkenő beírások, igazolatlanok, elégtelenek.

2019 világraszóló eseménye volt, hogy egykori asztalos tanulónk Simon Krisztián a WorldSkills-ről aranyérmet hozott.

Ami különösen fontos, hogy nem egyedi történésekről van szó, hanem folyamatában és folyamatosan mérhető és érzékelhető eredményekről. (Bővebben lásd alább az elmúlt tanévek eredményeinél.)

Mindez mutatja, hogy jó úton haladunk. A VSZC ötödik születésnapján kívánjuk, hogy öt év múlva is hasonló töretlen fejlődésről tudjunk beszámolni.

Iskolánk nevelőtestülete 2019-ben (fotó: Kállay Tamás)

Összeállította: Eveli Péter igazgató

Veszprém, 2020.02.24.