Diáksport

Veszprémi Táncsics Diáksport Egyesület

Az egyesület tagja lehet a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma diákja, tanára, illetve azok a szülők és külső pártoló tagok, akik tagságukkal támogatni kívánják iskolánk sportéletét.

Tagdíj: 2000.- Ft/év.

A tagdíjat minden tanévben március 15-ig kell befizetni az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalással. Az egyesület tagjai számára minőségi és biztonságos sportszereket biztosítunk a tanóra keretein kívüli testgyakorlás céljára is.

A VTDSE az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak biztosítja az intézményen belüli, intézmények közötti, valamint a szakszövetségek által kiírt versenyeken való részvételt.

A versenyzőknek egyesületi mezt és felszerelést biztosít, a vidéki versenyekre fedezi az útiköltségeket.

Az állami- és civil szervek számára kiírt pályázatok támogatásainak igénybe vételével lehetőség lesz az iskolai sportszerek folyamatos karbantartására és új eszközök beszerzésére. Az eszközpark szélesítésével biztosítani tudjuk az iskolai testnevelés-, gyógytestnevelés órák változatosabb és hatékonyabb lebonyolítását.

Hírek, hirdetmények

Meghívó a VTDSE 2021. évi közgyűlésére

Meghívó a VTDSE 2020. évi közgyűlésére

Meghívó a VTDSE 2018. évi közgyűlésére

Meghívó a VTDSE 2017. évi közgyűlésére

Dokumentumok

Jegyzőkönyv az alakuló közgyűlésről

Önkormányzati határozat a névhasználatról

Versenyek