Műemlékfenntartó technikusi képzés

A képzés/szakképesítés rövid bemutatása

A műemlékfenntartó technikus képzést 1998-ban alapította iskolánk, elsőként Magyarországon. A képzés tanárai alakították ki az országos központi képzési programot és a szakmai vizsgakövetelményeket. A műemlékfenntartó technikus önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el; önállóan, vagy mérnöki irányítás mellett műemlék-kutatási, műemlék-helyreállítási és műemlék-konzerválási feladatokat végez. A képzés célja, hogy a műemlékfenntartó technikus:

 • részt vegyen a műemléki-kutatásban és felmérésben;
 • diagnosztikai vizsgálatokban (szakértők irányítása mellett és önállóan);
 • irányítás mellett falkutatásban/régészeti ásatásban, és annak dokumentálásában;
 • műemlék-helyreállító folyamatokat végezni, irányítani és ellenőrizni;
 • előkészíteni a műemlék-helyreállítás kivitelezési folyamatát, munkálatait;
 • irányítani az életveszély-elhárító, alátámasztó-, szállító-, közlekedő-, tároló- és szerelőállványok építését;
 • irányítani, felügyelni, ellenőrizni a műemlékek konzerválásának kiviteli munkálatait;
 • előkészíteni a műemlék-konzerválás kivitelezési folyamatát, munkálatait;
 • műemlék-fenntartói feladatokat végezni;
 • irányítás mellett műemlékvédelmi és fenntartási tervdokumentációt készíteni;
 • meglévő és tervezett épületekről, építményekről makettet készíteni;
 • a dokumentációkkal összefüggő adminisztrációs feladatokat végezni.

A képzés alapadatai

 • Megnevezése: műemlékfenntartó technikus
 • OKJ száma: 55 582 02
 • Iskolai rendszerű képzésben évfolyamok száma: 1
 • Összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

Hogy lehetek Táncsicsos? - A képzésbe történő belépés feltételei

 • Iskolai előképzettség: 54 582 03 Magasépítő technikus
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági követelmények: -
Képzés szakmai tantárgyai
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés /A részszakképesítésről szerzett bizonyítvánnyal végezhető feladatok
Mi leszek, ha nagy leszek? - Iskolánkban szerezhető végzettségek /A képzés lehetséges kimenetei/ továbbtanulási lehetőségek

A képzéssel járó előnyök

A műemlékfenntartó technikusi képzés során lehetőség nyílik külföldi tanulmányokra is, a korábbi években diákjaink tanulmányi úton voltak például: a németországi Raesfeld-i Kézműves Akadémián, valamint angol, osztrák, német, francia, görög és spanyol képzési központokban. A tanulmányok elmélyítését segíti az iskolában alapított Veszprémi Építész Szakkollégium, amely kiváló szakembereket hív előadásokra, valamint a legmodernebb informatikai, multimédiás eszközöket biztosítja.

Versenyeredmények

A Nemzetközi Építész Diákkonferenciák versenyein és a Porta Speciosa pályázatain több első hely és aranyérem, valamint számos dobogós helyezés...

Referencia munkák

 • A veszprémi Haiszler-kápolna felmérése, konzerválása, rekonstrukciója
 • A veszprémi Művészetek Háza felmérése és rekonstrukciója
 • Több mint 100 Kárpát-medencei templom felmérése és archiválása
 • Veszprémi szobrok konzerválása
 • A veszprémi Érseki Palota fedélszékének felmérése

A képzés szakmai programja